COVID-19: Onze maatregelen – UPDATE 13 MAART

Het coronavirus houdt de gemoederen zeer bezig. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet haar best om de maatregelen zo veel mogelijk te communiceren. Ook wij van ProFhire passen onze bedrijfsvoering aan op deze ontwikkelingen. Op deze pagina kun je de laatste stand van zaken vinden betreffende onze bedrijfsvoering in combinatie met de huidige situatie.

16 Maart 2020: Wij hebben een nieuw statement uitgebracht. Bekijk deze hier!

13 Maart 2020: Als reactie op de Nederlandse politiek voelen wij ons genoodzaakt om onze voorzorgsmaatregelen wederom aan te scherpen. Wat dit voor u en onze bedrijfsvoering betekent kunt u in onderstaande aanpassing lezen.

Cursussen

Onze cursussen gaan vooralsnog gewoon door. Mochten wij er aanleiding toe zien om deze af te lassen, zullen wij u hierover berichten. Omdat de bedrijfshulpverlening een cruciale rol speelt tussen leven en dood binnen uw organisatie, willen wij u dan ook aanraden gewoon naar de cursus te komen indien u geen last heeft van ziekteverschijnselen. Zo houden we samen de veiligheid op de prioriteit die het verdient. Wij hebben ook enkele tips opgesteld voor cursisten, die onderin dit artikel in de vorm van een infographic te vinden zijn.

Mochten deze maatregelen alsnog escaleren, hebben wij reeds een back-up plan besproken. Zo hebben wij onder andere vanaf 23 maart nieuwe e-learning modules beschikbaar om in het geval van het annuleren van fysieke cursussen in ieder geval met de theorie van start te kunnen.

Ziekte van cursisten

Wanneer een cursist ziekteverschijnselen vertoont of koorts heeft, adviseren wij om thuis te blijven om besmettingsrisico te voorkomen. Mocht hier sprake van zijn, dan zullen wij de hier uit volgende kosten volledig op ons nemen en de cursist kosteloos de kans geven om zich aan te melden voor een latere cursusdatum.

Beademing en reanimeren

Waar wij eerder de optie hebben gegeven om een alternatief curriculum te volgen, vinden wij het niet verantwoord om nog door te gaan met het oefenen van beademen tijdens het onderdeel reanimatie. Dit zal dan ook worden voorgedaan door de docent of door middel van een filmpje. Ook als u het risico persoonlijk wil accepteren of geen ziekteverschijnselen hebt, is ons beleid om in afwachting van verdere ontwikkelingen op dit moment geen beademing meer toe te passen op de oefenpoppen.

Wij kunnen in nauw overleg met het NIBHV de cursist nog steeds competent verklaren voor dit onderdeel, ondanks dat er geen beademing wordt uitgevoerd. Borstcompressies kunnen nog wel gegeven worden, maar ook hier vragen wij om onderstaande hygiëneregels in acht te nemen.

Deze maatregelen houden stand zo lang de maatregelen vanuit de landelijke politiek gelden. Voorlopig in ieder geval tot en met 31 maart 2020.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er verdere vragen zijn naar aanleiding van deze informatie, staan wij zowel telefonisch als digitaal voor u klaar.