COVID-19: Update bedrijfsvoering ProFhire

Het is niemand ontgaan dat de coronacrisis ons allen nog steeds in haar greep houdt. Gisteravond heeft premier Rutte nieuwe maatregelen afgekondigd voor het gehele land. Wij hebben op basis hiervan helaas, in samenspraak met brancheorganisatie NIBHV, moeten besluiten om de cursusactiviteiten tot nader order volledig op te schorten. In ieder geval tot 9 februari 2021. Dit is voor ons ook een harde klap die verregaande gevolgen heeft voor zowel ons als onze klanten en BHV’ers. We willen daarom in de tussentijd ook onze uiterste best doen om jullie waar mogelijk te kunnen blijven ondersteunen in jullie veiligheidsbeleid en een zo veilig mogelijke werkvloer.

Cursussen

Op dit moment vindt er geen doorgang van onze cursusactiviteiten. Wel is het mogelijk alvast een aanmelding te doen voor nieuwe cursussen. We zullen alle cursisten waarvan de reeds geplande cursus geen doorgang kan vinden op de hoogte stellen van deze data, maar het is ook mogelijk een aanvraag te doen om op de wachtlijst te komen, zodat wij via de mail kunnen laten weten welke cursusdata er beschikbaar zijn. Deze aanmelding kan via de mail worden gedaan.

Alleen indien de veiligheid van medewerkers of de continuïteit van de zorg of het bedrijf (denk aan zorginstellingen en bedrijven en organisaties die wel open mogen blijven) in het gedrang komt. Mocht dit het geval zijn gaan wij graag in gesprek over de mogelijkheden.

We hebben in de tussentijd grote stappen gezet wat e-learning betreft. We kunnen dan ook zorgen dat iedereen zo optimaal als mogelijk, binnen de richtlijnen van het RIVM, de kennis op peil kan houden. Wij kunnen de e-learning ook tijdens het stopzetten van de cursusactiviteiten gewoon aan jullie aanbieden, die buiten een positieve toevoeging aan het kennispeil ook als voucher dient voor het afronden van de tweede helft van de cursus. De toegang zal gedurende de gehele tijd dat deze is aangevraagd tot aan het met goed gevolg doorlopen van het praktijkdeel open blijven voor de desbetreffende cursist. De leerstof kan zo altijd worden ingekeken en het examen kan voorafgaand aan de cursus kunnen worden voltooid. Zo hopen wij ook in deze tijd mee te kunnen denken met het behouden van jullie veiligheid, zekerheid en paraatheid in het geval van incidenten. Wij informeren jullie graag over de mogelijkheden!

Uiteraard zijn de cursusdata die wij plannen voor het praktijkdeel onder voorbehoud, er van uitgaande dat de lockdown het gewenste effect heeft en we tegen die tijd weer onze normale bedrijfsprocessen kunnen opstarten.

Certificering

Wij zijn ons sinds het begin van deze crisis al bewust geweest van verlopen certificeringen en zullen deze in overleg met het NIBHV vrijstelling verlenen voor een verlenging van de uiterste cursusdatum. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over de geldigheid van je certificaat als deze tijdens de lockdown verloopt. Indien je ons een mail stuurt via planning@profhire.nl, kunnen wij je op de hoogte houden van de nieuwe cursusdata.

Ingeplande cursussen

De cursisten die ingepland stonden voor een cursus tussen 16 december en 19 januari zullen in deze tijd onbeperkte toegang krijgen tot de e-learning. Zo kunnen zij hun kennis op peil houden totdat er weer cursussen gegeven (kunnen) worden. Het is niet nodig om iedere keer opnieuw het examen af te leggen; De e-learning kan als naslagwerk en digitaal lesboek worden gebruikt. Het examen kan dan, wanneer de nieuwe cursusdatum bekend is, (opnieuw) worden afgelegd als toegangsbewijs voor het praktijkgedeelte.

Andere activiteiten

Het blijft wel mogelijk om alle veiligheidsproducten bij ons te bestellen. Wij kunnen, zo lang de voorraad van onze leveranciers strekt, ook coronaveiligheidsmiddelen leveren. Onze showroom is op dit moment helaas gesloten voor inloop, maar wij kunnen uiteraard wel productinformatie, -beschrijvingen en -foto’s leveren. Ook voor advies zijn wij (en onze videoservers) uiteraard gewoon beschikbaar!

Zodra wij meer informatie hebben over eventuele veranderingen in het beleid of het opstarten van de cursussen zullen wij dit uiteraard zo spoedig mogelijk met jullie communiceren.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er verdere vragen zijn naar aanleiding van deze informatie, staan wij zowel telefonisch als digitaal voor u klaar.