Nazorg

Bedrijfsopvang door ProFhire Nederland B.V.

Op uw verzoek verlenen wij nazorg aan uw bedrijfshulpverleners/werknemers bij werkelijke ongevallen en incidenten. Dit gebeurt in de vorm van een nabespreking met de hulpverleners.

Hiermee kan voorkomen worden dat het gebeuren langer doorwerkt dan nodig is; de hulpverleners kunnen hun ervaringen makkelijker een plaats geven en kunnen de draad van het normale leven weer oppakken.

Soms moeten we een hulpverlener adviseren om contact op de nemen met verdere deskundige hulp.

WORKSHOP: Opvang en nazorg
De workshop is bestemd voor bedrijfshulpverleners, medewerkers, leidinggevenden, stafmedewerkers en werkgevers die aan medewerkers opvang en nazorg geven na schokkende emotionele gebeurtenissen tijdens het werk. Aan de workshop worden geen toelatingseisen gesteld. De deelnemers dienen te beschikken over minimaal MBO werk- en denkniveau.

De deelnemer krijgt onderricht in de benodigde kennis van het verwerkingsproces bij normaal en verstoord verloop, is in staat om de eerste opvang en nazorg voor collega’s te verrichten, stoornissen in het verwerkingsproces te signaleren en door te verwijzen.

Inhoud workshop

  • basiskennis inzake schokkende gebeurtenissen / trauma’s
  • het schokverwerkingsproces: normaal en verstoord verloop
  • herkennen van signalen bij medewerkers
  • ondersteunen en begeleiden van medewerkers
  • specifieke aanvulling inzake gesprekstechnieken
  • doorverwijzen naar professionele hulp
  • casuïstiek en oefeningen
  • de positie en taken van de leidinggevende bij het geven van ondersteuning
  • valkuilen, tips en adviezen
  • de hulpverleners binnen en buiten de organisatie.

Documentatie
Hand-out en schriftelijke evaluatie achteraf.

Werkwijze
Tijdens de workshop wordt een actieve inzet van de deelnemer verwacht. Bij de behandeling van cases en praktijksituaties wordt een acteur ingezet.

Examinering
De workshop wordt afgesloten met een evaluatie. De cursist ontvangt het certificaat “Trauma opvang en nazorg” van ProFhire.

Aantal deelnemers
Minimaal 8 personen. Maximaal 12 personen.

Tijdsplanning
2 dagdelen (8 uur)