Skip to main content

Huiswerkopdrachten cursus BBMI

Onderstaand vind je de huiswerkopdrachten voor de cursus Beheerder Brandmeldinstallatie. Dit examenonderdeel bestaat uit 7 verschillende verrichtingen. Deze dien je uit te voeren voorafgaand aan de praktijkdag. In het gekregen lesmateriaal in combinatie met bedrijfseigen kennis en documenten zijn alle antwoorden te vinden. De uitwerking hiervan dient op de praktijkdag ingeleverd te worden bij de examinator en zal worden besproken.

1a.  Beschrijf waarom voor de eigen organisatie de brandmeldinstallatie is aangelegd. 

1b.  Beschrijf wat de uitgangspunten voor deze installatie zijn en waar deze zijn vastgelegd. 

2a.  Beoordeel of het onderhoudscontract van de brandmeldinstallatie in jouw bedrijf is gebaseerd op de NEN 2654-1. Motiveer je antwoord.

2b.  Geef aan welke taken hierin voor het erkende onderhoudsbedrijf zijn vastgelegd. 

3.  Beschrijf welke maatregelen er binnen jouw organisatie genomen kunnen worden om het aantal onechte/ongewenste meldingen terug te dringen.

4.  Zoek uit of er in jouw bedrijf een instructie is over: ”Hoe te handelen bij brand?”  Als deze aanwezig is; Beschrijf wat je van deze instructie vindt. Als deze niet aanwezig is; Beschrijf welke stappen je gaat ondernemen als Beheerder Brandmeldinstallatie. 

5.  Teken een blokschematisch overzicht van de aan jou toegewezen brandmeldinstallatie en lever dit in samen met een kopie van het blokschema dat in het logboek aanwezig moet zijn. 

6.  Bepaal of de brandmeldcentrale in uw organisatie is voorzien van een doormeldvertraging. Indien dit het geval is, controleer of de ingestelde tijden correct zijn. Indien dit niet het geval is, bepaal waarom de installatie hier niet van is voorzien. Motiveer je mening hierover. 

7.  Beschrijf van welke soorten brandmelders de brandmeldinstallatie in jouw organisatie is voorzien en controleer of de technische gegevens in het logboek aanwezig zijn. Noteer deze.


We wensen je veel succes bij het maken van de opdrachten en alvast veel plezier bij de cursus!

Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op via 023 539 47 55 of info@profhire.nl.