Skip to main content

ProFhire Nederland staat tot je dienst!

ProFhire is totaalleverancier van integrale veiligheid in de breedste zin van het woord. Wij bieden daarom ook een grote verscheidenheid aan verschillende diensten aan. Denk bijvoorbeeld aan één van onze gecertificeerde opleidingen, maar ook ontruimingsoefeningen, advies of nazorg behoort tot onze expertise.

In elk van onze diensten bieden wij de mogelijkheid om specifiek voor de aard van de organisatie of situatie maatwerk te leveren.

Bekijk onze uitgebreidere pagina’s over risicomanagement, opleidingen of nazorg voor meer informatie met betrekking tot de diensten die wij leveren.

Ook staan wij iedere werkdag klaar voor onze klanten om allerhande veiligheidsvragen te beantwoorden!

Opleiden

 • Opleiding bedrijfshulpverlening
 • Opleiding EHBO
 • Opleiding gebruik AED
 • Opleiding ploegleider BHV
 • Opleiding coordinator BHV
 • Opleiding kinder-EHBO
 • Opleiding beheerder brandmeldinstallatie 
 • Cursus kleine blusmiddelen
 • Bewustwordingstraining
 • Ontruimingsoefeningen
 • Workshops
 • Cursus opvang en nazorg
 • Oefening/training bedrijfsbrandweer
Nazorg

 • Salvage en reconditioneringswerkzaamheden
 • Voorlichtingstrajecten voor de media
 • Slachtofferopvang
 • Hulp aan nabestaanden
Adviseren en begeleiden

 • Bedrijfsnoodplannen
 • Aanvalsplannen
 • Ontruimingsplannen
 • Ontruimingsplattegronden
 • Risicoanalyses
 • Brandveiligheid
 • Procedures van gebruiksvergunningen
 • Verbouwingen en nieuwbouw
 • Evaluaties van huidig beleid
 • Controles van veiligheidsmiddelen
 • Oefeningen
 • Veiligheidsvragen
Veiligheidsmiddelen

 • Leveren van veiligheidsmiddelen van A tot Z
 • Verhuur van oefenmateriaal
 • Keuringen en onderhoud van blusinstallaties
 • Beheer en onderhoud brandmeldinstallaties 
 • Showroom met voorbeeldproducten
 • Particuliere verkoop voor veiligheid thuis