Skip to main content

Een bhv-cursus in de omgeving van Amsterdam

Wilt u een bhv-cursus volgen op een trainingslocatie in regio Amsterdam en Haarlem of op een eigen locatie? Bij ProFhire uit Velserbroek kan het allebei. Voor een bhv-cursus op eigen locatie is een minimum aantal van zes personen vereist. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer u een aantal van uw werknemers een bhv-cursus wilt laten volgen in regio Amsterdam of Haarlem. Dan kunnen zij dit binnen uw bedrijf doen en zijn zij geen extra reistijd kwijt.

Een bhv-cursus volgen op eigen locatie of onze locatie nabij Amsterdam en Haarlem

Wat voor bhv-cursus wilt u volgen op eigen locatie of op onze locatie in regio Amsterdam en Haarlem? U heeft bij ProFhire namelijk de keuze uit vier verschillende bhv-opleidingen:

 • Basiscursus bhv
 • Herhalingscursus bhv
 • Ploegleider bhv
 • Coördinator/Hoofd bhv

U heeft binnen uw bedrijf namelijk niet alleen bhv’ers nodig met een up-to-date certificaat, maar ook een Ploegleider en Coördinator. Indien gewenst kunnen deze twee rollen door één persoon vervuld worden. De Ploegleider en Coördinator zorgen er onder andere voor dat een eventuele evacuatie in goede banen wordt geleid en dat uw ontruimingsplan goed wordt uitgevoerd. Ook zijn zij verantwoordelijk voor het op peil houden van de voorraad veiligheidsmiddelen.

Ontvang na afloop een NIBHV-erkend certificaat en houd de certificering op peil

Welke bhv-cursus u ook volgt op onze of uw eigen locatie in regio Amsterdam of Haarlem; u ontvangt altijd een certificaat dat erkend wordt door het Nederlandse Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Onze cursussen worden namelijk gegeven volgens de richtlijnen van het NIBHV. Het is wel belangrijk om regelmatig een herhalingscursus te volgen om deze certificering op peil te houden. Ook zorgt u er zo voor dat de kennis over bedrijfshulpverlening recent blijft. Indien gewenst, kunnen wij u eraan herinneren wanneer het tijd is voor een herhalingscursus.

Neem contact op voor een cursus op de door u gewenste locatie

Wilt u zelf een bhv-cursus volgen of uw medewerkers een cursus laten volgen op onze locatie of op uw eigen locatie in regio Haarlem of Amsterdam? Informeer dan naar de mogelijkheden of vraag direct een offerte aan. Neem hiervoor contact met ons op door te bellen naar 023 539 47 55 of een e-mail te sturen naar info@profhire.nl.

 • AED’s
 • Beademingsmaskers
 • BHV kasten
 • BHV kleding
 • BHV tassen
 • Blindmaskers
 • Blusdekens
 • Brancards
 • Brandblussers
 • EHBO middelen
 • ESCAPE-CHAIRS
 • Evacuatietouw
 • Flitskaarten
 • Handschoenen
 • Helmen
 • Koolmonoxidemelders
 • Megafoons
 • Oefenmaterialen
 • Oproepsystemen
 • Pleisterautomaten
 • Portofoons
 • Rookmelders
 • Signalering
 • Veiligheidsbrillen
 • Veiligheidshesjes
 • Verbandkoffers of -sets
 • Verbandmiddelen
 • Verbandtassen
 • Verbandtrommels
 • Vluchtmaskers
 • Vluchtladders
 • Zaklampen

Controle van veiligheidsmiddelen

Automatische Externe Defibrillator (AED)

Voor de goede werking van uw AED is een jaarlijkse controle van groot belang. Onze onderhoudsdeskundigen kunnen uw AED volledig controleren en nakijken op een juiste werking en geschikte onderdelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de batterij of aan de elektroden. Ook wanneer de reanimatierichtlijn wordt aangepast en de AED een update nodig heeft, zullen onze deskundigen u hiervan op de hoogte stellen. Na controle krijgt u een onderzoeksrapport en wordt er overlegd over eventueel benodigde vervanging van onderdelen. Zo weet u zeker dat uw AED altijd naar behoren werkt en u voldoet aan de geldende richtlijnen.

(Draagbare) blustoestellen en brandslanghaspels

Blusmiddelen worden door ProFhire geleverd en gemonteerd conform NEN 4001, welke het projecteren van brandblusapparaten heeft vastgelegd. Alle geplaatste blustoestellen dienen jaarlijks te worden onderhouden door een REOB-erkend onderhoudsbedrijf volgens de norm NEN 2559. Onderhoud van draagbare blustoestellen en de brandslanghaspels wordt conform het controlevoorschrift brandslanghaspels NVOB uitgevoerd. ProFhire kan u zowel onderhoudscontracten voor onze eigen blussers, als voor blustoestellen die door andere partijen zijn geleverd of geplaatst aanbieden. Onze deskundige onderhoudsmonteurs zullen jaarlijks een afspraak met u maken om uw blusser(s) en/of haspel(s) te keuren. Op deze manier ontzorgen wij u volledig en voldoet u altijd aan de wetgeving en komt u tijdens een incident niet voor verrassingen te staan!

EHBO-koffers en verbandmiddelen

Natuurlijk hoopt iedereen de EHBO-koffer ongeopend te laten, maar soms vergt een incident nu eenmaal middelen om Eerste Hulp te kunnen verlenen. Of het nu draait om de inhoud/inventaris van uw EHBO-koffers te controleren en aan te vullen, of om uw middelen en materialen te controleren op houdbaarheid; Wij staan voor u klaar!

Noodverlichting

De noodzaak tot het onderhouden van een noodverlichtingsinstallatie wordt ook door de wetgever onderkend. Zowel in het Bouwbesluit, de Bouwverordening als in de Arbo-wet is dit opgenomen. Noodverlichting is een veiligheidsinstallatie en valt derhalve onder een periodieke onderhoudsplicht. De eigenaar en/of gebruiker van de installatie zal een erkend deskundige moeten aanwijzen om het systeem te controleren. Wij kunnen indien gewenst de jaarlijkse ronde voor de onderhoudscontrole van uw blusmiddelen tegelijkertijd met de controle voor het noodverlichtingssysteem uitvoeren.