Skip to main content

Bedrijfsopvang

Zo snel mogelijk

Met nazorg kan worden voorkomen dat een nare situatie langer zijn doorwerking heeft dan nodig is. Ervaring leert dat door de hulpverlening van onze professionals de betrokken personen hun ervaringen makkelijker een plaats kunnen geven en de draad van het normale leven weer kunnen oppakken. Wij verlenen nazorg aan uw bedrijfshulpverleners/werknemers bij werkelijke ongevallen en incidenten. Dit gebeurt in de vorm van een nabespreking met de hulpverleners, dan wel in groepsverband of één op één. Het is belangrijk om slachtoffers van een traumatische gebeurtenis niet te lang door te laten lopen zonder deskundige hulp. U kunt ons 24/7 bereiken via 06-512 62 275.

Deskundig

Gerard van Gelder, instructeur en directeur van ProFhire, is één van de grondleggers van het Team Collegiale Opvang bij de Brandweer Kennemerland. Dit is een initiatief waarbij brandweerlieden psychosociale nazorg krijgen na het meemaken of zien van een traumatische gebeurtenis. Gerard heeft hiervoor meerdere trainingen en herhalingscursussen gevolgd en geeft zelf ook voorlichtingen voor brandweerkorpsen.

Professionele hulp

Wij doen ons best om mensen zo goed mogelijk te (onder)steunen en op weg te helpen. Helaas moeten we een hulpverlener soms toch adviseren om contact op te nemen met verdere deskundige hulp. Onze vertrouwde contactpersonen kunnen dan verder helpen.

Vertrouwelijk

Eén van de belangrijkste factoren van een effectieve bedrijfsopvang is het creëren van een veilige omgeving om te kunnen bespreken, evalueren en verwerken. Wij streven dan ook naar een optimaal veiligheidsgevoel en het creëren van het vertrouwen dat iedereen open en eerlijk met ons kan praten.

Alle informatie die wij bespreken zal dan ook volledig vertrouwelijk worden behandeld. Pas als wij expliciete toestemming hebben van de persoon zelf zullen wij informatie delen met anderen, ook inclusief werkgever. Wij lichten de werkgever alleen in over geboekte resultaten (zonder inhoudelijk in te gaan op de situatie) of eventuele doorverwijzingen. Zo kun je er zeker van zijn dat jouw ervaring en het opvangtraject persoonlijk blijven.