Skip to main content

Workshop Opvang en Nazorg

Opvang dichtbij

Met nazorg kan worden voorkomen dat een nare situatie langer zijn doorwerking heeft dan nodig is. Door deze kennis in huis te halen kunnen eigen medewerkers fungeren als vertrouwenspersoon binnen bekende kring. Voor organisaties waar werknemers in aanraking komen met traumatische gebeurtenissen kan dit een goede eerste stap zijn om te zorgen dat een nare gebeurtenis op een juiste manier wordt verwerkt. Deelnemers aan de workshop krijgen een introductie in het herkennen van signalen en stressreacties, leren gesprekstechnieken en hoe te luisteren naar en om te gaan met de hulpvrager.

Ook bieden wij professionele nazorg aan voor wanneer er een expert gewenst is. Relaties die onze workshop ‘Opvang en Nazorg’ hebben gevolgd kunnen met een speciaal relatietarief gebruik maken van onze professionele opvang, wanneer er na interne hulp nét even een stapje extra nodig is.

Voor wie?

Deze workshop is bestemd voor bedrijfshulpverleners, medewerkers, leidinggevenden, stafmedewerkers en werkgevers die aan medewerkers opvang en nazorg willen geven na schokkende emotionele gebeurtenissen.

Deelnemers krijgen onderricht in de benodigde kennis van het verwerkingsproces bij normaal en verstoord verloop, leren in staat te zijn de eerste opvang en nazorg te verrichten, stoornissen in het verwerkingsproces te signaleren en te herkennen wanneer het gewenst wordt iemand door te verwijzen naar professionele hulpverlening.

Cursusinhoud

  • Basiskennis inzake schokkende gebeurtenissen/trauma’s
  • Herkennen van signalen
  • Het schokverwerkingsproces: normaal en verstoord verloop
  • Ondersteunen en begeleiden van slachtoffers
  • Specifieke aanvulling inzake gesprekstechnieken
  • Doorverwijzen naar professionele hulp
  • De positie en taken van de leidinggevende bij het geven van ondersteuning
  • Casuïstiek en oefeningen
  • Valkuilen, tips en adviezen
  • Hulpverleners binnen en buiten de organisatie.

Deelnemers dienen te beschikken over minimaal MBO werk- en denkniveau. Aan de workshop worden verder geen toelatingseisen gesteld. De cursist ontvangt na goed gevolg het certificaat “Trauma opvang en nazorg” van ProFhire.