Bedrijfshulpverlening

Bij bedrijfshulpverlening geven werknemers hulp bij onveilige situaties in het bedrijf, bijvoorbeeld in Amsterdam, Haarlem of elders in Nederland. Een bhv’er weet onder andere mensen uit een brandend gebouw te krijgen en kan eerste hulp geven. Zo zorgt de bhv’er ervoor dat werknemers en bezoekers geen of zo weinig mogelijk verwondingen en schade oplopen. ProFhire uit Velserbroek, nabij Haarlem en Amsterdam, biedt hiervoor opleidingen voor bedrijfshulpverlening die écht het verschil maken. Voor meer informatie belt u naar 023 539 47 55 of maakt u gebruik van onderstaande contact-button.

Basiscursus bedrijfshulpverlening in de omgeving van Amsterdam en Haarlem

Om de bedrijfshulpverlening adequaat te kunnen regelen is het zaak om bedrijfshulpverleners op te leiden op onze locatie in de omgeving van Haarlem en Amsterdam. Al onze cursussen worden gegeven door onze ervaren vakdocenten, die tevens een Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV)-certificering bezitten. Cursisten die zich inschrijven voor een basiscursus bhv krijgen de nieuwste versie van ons lesboek, om zichzelf optimaal voor te kunnen bereiden op de opleidingsdagen. Na goede afloop van de cursus wordt de cursist opgenomen in de landelijke database van het NIBHV, ontvangt deze een erkend certificaat Basisopleiding bhv en een bedrijfshulpverlenings-identificatiepasje.

Een bedrijfshulpverlener heeft onder andere de volgende taken:

  • Het bestrijden van brand;
  • Levensreddend handelen en het toepassen van reanimatie;
  • Communicatie en afstemming met externe hulpverlenende instanties;
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van werknemers (ontruiming).

De opleiding

De opleiding duurt twee dagen. Eén lesdag wordt besteed aan het onderdeel ‘Eerste hulp en levensreddend handelen’ en de andere lesdag omvat het onderdeel ‘Brand en ontruiming’. Indien gewenst kan de cursustijd voor een bedrijfsspecifieke cursus worden aangepast naar bijvoorbeeld vier dagdelen.

Beide cursusonderdelen worden afgesloten met een schriftelijk examen.

Herhalingscursus BHV

Voor het op peil houden van de kennis op het gebied van bedrijfshulpverlening wordt in Nederland een jaarlijkse herhalingscursus voorgeschreven. Er mag maximaal drie maanden tussen verloop van het certificaat en het volgen van een herhalingscursus zitten. Wanneer deze termijn wordt overschreden, zal er opnieuw een basiscursus moeten worden gedaan.

Na het in voldoende mate deelnemen aan de herhalingsdag ontvangt de cursist een registrering in de landelijke database van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV), een NIBHV gecertificeerd certificaat herhaling bhv en een bedrijfshulpverleners-identificatiepasje.

De opleiding

De opleiding voor de herhaling van bedrijfshulpverlening duurt in Nederland één dag. Hierbij wordt de dag opgesplitst in de onderdelen ‘Eerste hulp en levensreddend handelen’ en ‘Brand en ontruiming’. Tijdens de cursus krijgen de cursisten – naast een herhaling van de lesstof door onze ervaren instructeurs – ook de gelegenheid om te oefenen met verbandmiddelen, een LOTUS-slachtoffer en blusbakken (en de brandpop). Wanneer de opleiding voor bedrijfshulpverlening wordt gevolgd in ons trainingscentrum nabij Haarlem en Amsterdam kan er ook getraind worden in onze simulator.

Ploegleider BHV

Een Ploegleider geeft leiding aan een inzet van de bedrijfshulpverleners en zorgt ervoor dat zijn of haar ploeg geoefend wordt en blijft wat betreft bedrijfshulpverlening. De Ploegleider oefent zelf mee en is dagelijks aanspreekpunt voor de bhv’ers.

Het beheer en de controle van de middelen van de ploeg horen onder andere ook tot het takenpakket van een Ploegleider. Ook kan een Ploegleider leiding geven bij zowel grote als kleine incidenten en heeft de Ploegleider dagelijks zicht op de veiligheid. In de opleiding komen alle facetten aan bod.

De opleiding

De opleiding duurt één dag. Hierbij wordt zowel theorie als praktijk behandeld, waarna aansluitend het examen plaatsvindt. Om didactische redenen stellen wij een minimum van zes en maximum van twaalf deelnemers aan deze cursus.

Coördinator / Hoofd BHV

De Coördinator bhv houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de bedrijfshulpverlening bij uw bedrijf in bijvoorbeeld Haarlem of Amsterdam. Hij of zij geeft uitvoering aan de bhv-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. In sommige bedrijven wordt de functie gecombineerd met die van Ploegleider.

De Coördinator vertaalt het beleid in concrete maatregelen, dat wil zeggen het opzetten en beheren van de bhv-organisatie. Daarnaast zorgt hij of zij voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners. Ook is de Coördinator aanspreekpunt voor de directie en begeleidt onder andere het opzetten en bijhouden van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

De opleiding

De opleiding duurt drie dagen, waarvan twee dagen aaneengesloten en één dag na een periode van tien tot zestien weken. In de tussenliggende periode zal de cursist een opdracht uitwerken.

Op de laatste cursusdag van deze bedrijfshulpverlening op onze locatie in Nederland (nabij Haarlem en Amsterdam) moet het plan worden gepresenteerd en wordt het schriftelijk examen afgelegd.