Skip to main content

Bedrijfsnoodplan

Calamiteiten

Als er zich een calamiteit voordoet moet men snel en adequaat kunnen handelen. Tijd is vaak kostbaar. Medewerkers moeten weten waar ze bijvoorbeeld een ongeval af brand moeten melden zodat de bedrijfshulpverleners zo snel mogelijk kunnen worden ingezet.

Mogelijk moet ook de externe hulpverlening, bijvoorbeeld de brandweer of ambulance, met spoed worden gealarmeerd. Het is erg belangrijk dat de noodzakelijke acties goed op elkaar zijn afgestemd. Er moeten afspraken zijn gemaakt, welke zijn vastgelegd in een bedrijfsnoodplan.

Neem nu contact met ons op

Inhoud van een bedrijfsnoodplan

In het bedrijfsnoodplan staan procedures voor alarmering en ontruiming en worden de taken van de bedrijfshulpverleners, receptie en medewerkers in geval van een calamiteit beschreven. Daarnaast wordt de aanwezigheid van technische voorzieningen (bijvoorbeeld de brandmeldinstallatie, klimaatbeheersing, noodverlichting, communicatiemiddelen etc.) en de blus- en EHBO-middelen beschreven. Een bedrijfsnoodplan richt zich, in tegenstelling tot het minder uitgebreide ontruimingsplan, ook op risico’s als milieu-incidenten en ongevallen.

Het bedrijfsnoodplan wordt op de totale organisatie en specifieke situaties van uw bedrijf toegesneden, zodat uw organisatie een effectief instrument bezit waarmee zij tijdens een calamiteit eventuele kwalijke gevolgen tot een minimum kan beperken.

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen in het bedrijfsnoodplan:

 • Gebouwen
 • Technische voorzieningen
 • Brandblusvoorzieningen
 • Brandmeld- en alarmeringsvoorzieningen
 • Personeel en organisatie
 • Brandpreventie en veiligheid
 • Instructies met betrekking tot alarmering en taken
 • Alarmeringsschema’s
 • Telefoonnummers
 • Plattegronden
 • Deelplannen

Als deelplan wordt aan het bedrijfsnoodplan toegevoegd: