Bedrijfsnoodplan

Calamiteiten

Als er zich een calamiteit voordoet, moet men snel en adequaat kunnen handelen; een bedrijfsnoodplan draagt hier aan bij. Tijd is dan ook vaak kostbaar. Medewerkers moeten weten waar ze bijvoorbeeld een ongeval of brand moeten melden zodat de bedrijfshulpverleners zo snel mogelijk ter plaatse zijn. Mogelijk moet ook de externe hulpverlening, bijvoorbeeld de brandweer of ambulance, met spoed worden gealarmeerd. Het is erg belangrijk dat de noodzakelijke acties goed op elkaar zijn afgestemd. Er moeten afspraken zijn gemaakt, welke ProFhire uit Velserbroek, nabij Haarlem, vastlegt in een bedrijfsnoodplan.

Neem nu contact met ons op

In het bedrijfsnoodplan staan procedures voor alarmering en ontruiming en worden de taken van de bedrijfshulpverleners, receptie en medewerkers in geval van een calamiteit beschreven. Daarnaast beschrijft het plan de aanwezigheid van technische voorzieningen (bijvoorbeeld de brandmeldinstallatie, klimaatbeheersing, noodverlichting en communicatiemiddelen) en de blus- en EHBO-middelen. Een bedrijfsnoodplan richt zich, in tegenstelling tot het minder uitgebreide ontruimingsplan, ook op risico’s als milieu-incidenten en ongevallen.

Het bedrijfsnoodplan wordt op de totale organisatie en specifieke situaties van uw bedrijf toegesneden, zodat uw organisatie een effectief instrument bezit waarmee zij tijdens een calamiteit eventuele kwalijke gevolgen tot een minimum kan beperken.

De volgende onderwerpen komen aan bod in het bedrijfsnoodplan:

 • Gebouwen
 • Technische voorzieningen
 • Brandblusvoorzieningen
 • Personeel en organisatie
 • Brandpreventie en veiligheid
 • Brandmeld- en alarmeringsvoorzieningen
 • Instructies met betrekking tot alarmering en taken
 • Alarmeringsschema’s
 • Telefoonnummers
 • Plattegronden
 • Deelplannen

Als deelplan wordt aan het bedrijfsnoodplan toegevoegd:

Creëer een veilige werkomgeving

Met behulp van een bedrijfsnoodplan verzekert u uw werknemers van een veilige werkomgeving. Iedereen weet wat hij of zij moet doen in geval van nood, dus er wordt gehandeld. Heeft u een vraag over het opstellen van een plan of wilt u een offerte opvragen? U bereikt ons door te bellen naar 023 539 47 55 of via info@profhire.nl. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse veiligheidscursussen en een risicoanalyse.