Skip to main content

Beheerder Brandmeldinstallatie (BBMI)

De beheerder brandmeldinstallatie is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654. Daarnaast fungeert deze sleutelpersoon als eerste aanspreekpunt voor de brandweer in situaties waar bijvoorbeeld twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken.

Opleiding Beheerder Brandmeldinstallatie

Veel bedrijven maken gebruik van een verplichte brandmeldinstallatie conform NEN 2535. Deze is aangesloten op de meldkamer van de brandweer. Het is belangrijk (en tevens verplicht) om een persoon op te leiden die de taak van Beheerder Brandmeldinstallatie op zich zal nemen. Tijdens deze cursus krijgt de cursist onder de knie hoe een brandmeldinstallatie werkt*, hoe de installatie te controleren/testen en hoe (klein) onderhoud aan de installatie te verrichten.

Wij kunnen deze cursus ook in-company verzorgen. Bij groepen van 6 tot en met 20 deelnemers kunnen wij deze cursus aanbieden in combinatie met een uitleg betreffende het gebruik van de specifieke brandmeldinstallatie die in de organisatie wordt gebruikt.

Daar het gebruik van een brandmeldinstallatie merk/type gebonden is, kunnen wij alleen bij in-company trainingen specifiek ingaan op de bediening hiervan.

Cursusinhoud

  • Beheer van de brandmeldinstallatie
  • Periodieke controles
  • Onderhoudswerkzaamheden.

De opleiding

De cursus beslaat één volledige lesdag. In de periode voorafgaand aan deze lesdag dient de cursist een huiswerkopdracht uit te werken die zal worden besproken tijdens de cursus.

Dit diploma is onbeperkt geldig en hoeft niet te worden herhaald.