Skip to main content

EHBO Cursus

Eerste hulp is die hulp die -in afwachting van deskundige hulp- op verantwoorde wijze door een leek kan worden verleend bij een plotseling optredende stoornis in de gezondheidstoestand van een medemens.

Snelcursus EHBO

(1106H)

Leer in sneltreinvaart hoe te handelen bij de zeven meest voorkomende ongevallen.

De cursisten worden opgeleid door een docent EHBO uit de beroepspraktijk. Bij goed gevolg ontvangen zij het (enige) door de overheid erkende EHBO-diploma. De examens worden afgenomen door een door Het Oranje Kruis aan te wijzen examencommissie.

Cursusinhoud

In deze cursus leer je een situatie te beoordelen, een slachtoffer in veiligheid brengen, de professionele hulpverlening alarmeren en eerste hulp te verlenen bij:

 • Bewusteloosheid*
 • Bloedingen
 • Brandwonden
 • Huidwonden
 • Letsels aan botten, spieren en gewrichten
 • Vergiftiging
 • Verslikking

De snelcursus EHBO bevat geen module AED/reanimatie.

De opleiding

De opleiding duurt één dagdeel (4 uur). Om didactische redenen wordt per cursus een minimum van 8 en een maximaal aantal van 12 deelnemers gesteld.
Naar wens kan de opleiding worden aangevuld met de aantekening Verbandleer. Duur van deze uitbreidende cursus is 6 uur. Examen is hiervoor niet verplicht.

De geldigheid van dit diploma is twee jaar. Om de certificering na deze periode geldig te houden wordt een herhalingscursus vereist.

Reguliere EHBO-cursus

(3100 & 3100H)

Deze opleiding is met name geschikt voor diegenen die meer deskundigheid in huis willen hebben voor het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.

De cursisten worden opgeleid door een docent EHBO uit de beroepspraktijk en een arts, met assistentie van een LOTUS-slachtoffer. Bij goed gevolg ontvangen zij het (enige) door de overheid erkende EHBO-diploma. Het diploma wordt aangevuld met de aantekening reanimatie, volgens laatste de eisen van Het Oranje Kruis. De examens worden afgenomen door een door Het Oranje Kruis aan te wijzen examencommissie.

Cursusinhoud

 • Belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp en het menselijk lichaam
 • Beoordelen van vitale functies
 • Uitvoeren van de levensreddende handelingen
 • Reanimatie / Gebruik AED
 • Theorie en praktijk van eerste hulp bij: bewusteloosheid, brandwonden, bloedingen, huidwonden, verslikking, vergiftiging en letsel aan botten, spieren en gewrichten.

De opleiding

De basisopleiding duurt 12 uur inclusief de reanimatie. Cursisten die een basiscursus volgen krijgen een lesmap en de kans te oefenen met een LOTUS-slachtoffer. De herhalingscursus duurt 4 uur. Om didactische redenen wordt per cursus een minimum van 6 en een maximaal aantal van 12 deelnemers gesteld.

Naar wens kan de opleiding worden aangevuld met de aantekening Verbandleer. Duur van deze uitbreidende cursus is 6 uur. Examen is hiervoor niet verplicht.

De geldigheid van dit diploma is twee jaar. Om de certificering na deze periode geldig te houden wordt een herhalingscursus vereist.

Uitgebreide EHBO-cursus

(4100 & 4100H)

Bij deze opleiding leer je je écht helemaal voorbereiden op de beroepspraktijk. Met een diploma Uitgebreide EHBO op zak mag de geslaagde cursist zelfs EHBO verlenen op evenementen.

De cursisten worden opgeleid door een docent EHBO uit de beroepspraktijk en een arts, met assistentie van een LOTUS-slachtoffer. Bij goed gevolg ontvangen zij het (enige) door de overheid erkende EHBO-diploma. Het diploma wordt aangevuld met de aantekening reanimatie, volgens laatste de eisen van Het Oranje Kruis. De examens worden afgenomen door een door Het Oranje Kruis aan te wijzen examencommissie.

Cursusinhoud

 • Belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp en het menselijk lichaam
 • Beoordelen van vitale functies
 • Uitvoeren van de levensreddende handelingen
 • Reanimatie / Gebruik AED
 • Theorie en praktijk van eerste hulp bij: beroertes, bewusteloosheid, botbreuken, brandwonden, bloedingen, diabetes, huidwonden, hersenschuddingen, hoofd- en wervelletsel, hyperventilatie, epilepsie, uitwendige wonden, geamputeerde lichaamsdelen, kneuzingen, verstuikingen, letsels aan botten/spieren/gewrichten, kortademigheid, verslikking, ernstige uitwendige bloedingen, shock, koude- en warmteletsels, vergiftigingen en elektriciteitsongevallen.

De opleiding

De basisopleiding duurt 20 uur. Hierbij krijgen cursisten een lesmap en de kans om met een LOTUS-slachtoffer te oefenen. De herhalingsopleiding duurt 8 uur. Om didactische redenen is het minimumaantal 6 en het maximumaantal 12 cursisten.

EHBO Baby’s en Kinderen

(3102)

Deze cursus is met name geschikt voor ouders en mensen die in hun dagelijkse werkzaamheden veel met baby’s en/of kinderen in aanmerking komen. Denk hierbij onder andere aan peuterspeelzaalleid(st)ers, medewerkers van (kleuter)scholen, maar ook bijvoorbeeld medewerkers/vrijwilligers bij een kinderboerderij.

De cursisten worden opgeleid door een docent EHBO uit de beroepspraktijk en krijgt de kans om te oefenen met baby- en kinder-reanimatiepoppen.

Cursusinhoud

 • Belangrijke punten en verschillen bij het verlenen van eerste hulp en het lichaam van een baby/kind
 • Beoordelen van vitale functies
 • Uitvoeren van de levensreddende handelingen
 • Reanimatie / Gebruik AED
 • Theorie en praktijk van eerste hulp bij: bewusteloosheid, brandwonden, bloedingen, huidwonden, ernstige allergie, koorts, koortsstuipen, kortademigheid, neusbloedingen, verslikking, verdrinking, (CO-)vergiftiging, hoofd- nek- en wervelletsel, vreemd voorwerp in de neus/oor, vuiltje in het oog, tand door de lip, verloren of afgebroken en letsel aan botten/spieren/gewrichten

De opleiding

De opleiding duurt drie uur en wordt gegeven in groepen van minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers. Alle cursisten krijgen een naslagwerk (lesboek) uitgereikt. Om het diploma geldig en de kennis paraat te houden zal ieder jaar een herhalingscursus worden aangeboden.

Zoek je een andere cursus?

Neem gerust contact met ons op! Wij hebben de expertise in huis om elke Rode Kruis erkende cursus te kunnen verzorgen, alsmede ProFhire en Nederlandse Reanimatieraad gecertificeerde workshops en voorlichtingen. Ga terug naar ons cursusoverzicht voor onder andere losse modules reanimatie en AED gebruik.