Skip to main content

Kleine blusmiddelen

Wist je dat 40% van de beginnende branden met kleine blusmiddelen kan worden geblust? In deze cursus wordt ingegaan op de manieren waarop ook een niet-deskundige met de kleine blusmiddelen een beginnende brand kan blussen.

Cursus “Veilig blussen met kleine blusmiddelen”

Bij deze cursus worden niet-deskundigen getraind in het begrijpen van en omgaan met brand, het veilig kunnen werken met de verschillende soorten kleine blusmiddelen en het kunnen blussen van een brand met kleine blusmiddelen.

Cursusinhoud

  • Ontdekking, oorzaak, ontstaan en gedraging van soorten branden
  • Indeling van brand in brandklassen
  • Geldende regels bij het optreden na ontdekking van brand
  • Het geven van een melding (intern – extern)
  • Verschillen kleine blusmiddelen, kenmerken en gedragingen
  • Inzicht in de werking van verschillende blusstoffen
  • Het blussen van een beginnende brand met kleine blusmiddelen.

De opleiding

Deze opleiding duurt 3 uur en heeft een geldigheid van één jaar. Om de kennis, vaardigheden en certificering op peil te houden is herhaling vereist. Wij zullen onze contactpersoon of cursist(en) jaarlijks informeren over het tijdstip van herhaling voor de betreffende cursist(en). Om didactische redenen wordt per cursus een maximaal aantal van 16 deelnemers gesteld.

Het examen bestaat uit een praktijkdeel blussen van een beginnende brand. Het certificaat is één jaar geldig. Kandidaten die aan dit onderdeel hebben deelgenomen en dat met een voldoende hebben afgerond, ontvangen naar wens een ProFhire-certificaat, of NIBHV-gecertificeerd certificaat.