Skip to main content

Ontruimingsoefening

Toetsen en oefenen

Er bestaat maar één goede manier om te toetsen of uw organisatie in staat is om adequaat te reageren op een noodsituatie. Door het ontruimingsplan te oefenen krijgt iedereen die een taak heeft in het ontruimingsplan de zekerheid deze uit te kunnen voeren. Een ontruimingsplan mag geen ‘dood document’ zijn dat met als voornaamste doel ongezien in de kast ligt. Een ontruimingsplan dient getest te (blijven) worden op uitvoerbaarheid, haalbaarheid en doeltreffendheid met het doel in geval van nood de kans op slachtoffers te verkleinen.

De oefeningen zelf vormen een toetsing op uitvoering van de taken die voor de diverse deelnemers in het ontruimingsplan zijn vastgelegd.

Neem nu contact met ons op

Ondersteuning of een tot in de puntjes geregelde ontruimingsoefening

Oefeningen bestaan er in verschillende soorten en maten. Zo kunnen wij u simpelweg op weg helpen bij het organiseren van uw eigen ontruimingsoefening, maar kunnen wij ook een volledige ontruimingsoefening inclusief theater-ensceneringstechnieken, draaiboek, nabespreking en schriftelijke evaluatie voor u verzorgen. Ook oefenen wij regelmatig in combinatie met het lokale brandweerkorps. Zo zijn ook zij voorbereid op een noodsituatie bij uw gebouw. Al onze theatertechnieken en blusbakken zijn mobiel. Daarbij kunnen we ook gebruik maken van LOTUS-slachtoffers, of oefenpoppen. Specifiek naar uw wensen en verzoeken wordt er een draaiboek samengesteld. In dit draaiboek wordt vooraf bepaald wat de aard en omvang van de oefening mag zijn. Dit kan zo ingetogen of zo uitgebreid als gewenst.

Verplichting?

Waarom moet u een ontruimingsplan oefenen? In het kader van de Arbowet dienen alle betrokkenen in een bedrijf of instelling bij te dragen aan (eigen) gezondheid, veiligheid en welzijn. U bent wettelijk verplicht om “regelmatig” ontruimingsoefeningen te houden. Op grond van de verordening heeft de gemeente heeft hierin de bevoegdheid om voorschriften voor het snel en adequaat alarmeren en het tijdig ontruimen vast te stellen. Dit geschiedt in de Gebruiksvoorschriften gebruiker (van een gebouw) en het Inzetplan Brandweer; beide onderwerpen kunnen opgenomen worden in de Gemeentelijke Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening. Deze regelgeving kan per gemeente verschillen. Minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening is een goede richtlijn.

Natuurlijk is het niet alleen belangrijk om te oefenen omdat gemeentelijke voorschriften dat vereisen, maar ook omdat in een bedrijf of instelling voortdurend mensen vertrekken en nieuwe bijkomen. Daarbij is het belangrijk te blijven testen of alle voorzieningen naar behoren functioneren, of iedereen zijn/haar rol kent tijdens een ontruiming en of andere aanwezigen juiste begeleiding krijgen. Veiligheid van alle gebruikers staat voorop.

Evalueren en leren

De evaluatie van de oefening is erg belangrijk. Tijdens een door ProFhire uitgevoerde oefening zal de oefenleider na afloop van de oefening samen met de BHV-organisatie het verloop van de oefening doorspreken. Wat ging er goed? Wat ging er minder goed? Wat viel de BHV’ers zelf op tijdens de oefening? Tijdens de oefening zijn er vanuit ProFhire en/of vanuit de eigen organisatie waarnemers* aanwezig die op kritieke punten letten.  De rapportage van deze waarnemers en bevindingen van de beoefende aanwezigen levert een bron van informatie op. Deze informatie wordt, gecombineerd met de observeringen van de oefenleider, door ProFhire gebruikt om de BHV-organisatie van uw bedrijf te optimaliseren op organisatorisch en het technische vlak. Dit resulteert in een evaluatierapport met verloop van de oefening, de gemaakte aanbevelingen en indien gewenst eventueel gemaakte foto’s.

* Waarnemers die vanuit de beoefende organisatie de taak krijgen om de oefening te observeren, krijgen vooraf van ProFhire een (korte) instructie en begeleidende checklist om hun taak uit te kunnen voeren.