Skip to main content

Ontruimingsplan

Snel en veilig ontruimen

Het ontruimingsplan wordt evenals het bedrijfsnoodplan op de specifieke organisatie en specifieke situaties toegesneden. Zo leveren wij een effectief instrument waarmee tijdens een calamiteit de aanwezige mensen snel en veilig ontruimd kunnen worden.

In het ontruimingsplan wordt omschreven hoe het gebouw/terrein gecoördineerd ontruimd moeten worden, waar de vluchtmogelijkheden zijn en waar zich de verzamelplaatsen bevinden. Bovendien voorziet het plan in een taakverdeling en instructie onder het personeel en aanwezige personen, wat essentieel is voor een efficiënt uitgevoerde ontruiming.

Ontruimingsplannen van ProFhire voldoen aan de NEN 8112-normering, de standaardisatie van de Stichting Brandweeropleiding in Nederland en worden afgestemd met de gemeentelijke brandweer.

Ontruimingstekeningen

Aan elk ontruimingsplan worden ontruimingstekeningen toegevoegd waarop onder andere in kleur de vluchtmogelijkheden, blusmiddelen en handmelders zijn aangegeven door middel van pictogrammen. Hierbij voeren wij de volgende werkzaamheden uit:

  • Het aanpassen van de huidige ontruimingstekeningen aan de hand van de inventarisatie binnen uw gebouwen en de gesprekken met de betrokken personen binnen uw organisatie;
  • Het in kleur tekenen van de ontruimingstekeningen op A-3 formaat conform de NEN 1414-normering;
  • Het intekenen van de juiste pictogrammen op de juiste locatie;
  • Het leveren van ‘u bevindt zich hier’ stickers.