Aanpassing advies burgerhulp en reanimatie: UPDATE 21 JUNI 2020

By 22 juni 2020 Algemeen, EHBO, Nieuws

In samenwerking met Ambulancezorg Nederland, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg, HartslagNu en het RIVM heeft de Nederlandse Reanimatieraad besloten hun reeds afgegeven (gewijzigde) advies betreffende burgerhulp en reanimatie te versoepelen. Het ministerie van VWS heeft dit advies onderschreven.

Reanimeren

Voor alle slachtoffers geldt weer het normale reanimatieprotocol. Dit betekent concreet het volgende:

  • Er wordt weer beademd door middel van de gebruikelijke mond-op-mondbeademing;
  • Geef het slachtoffer borstcompressies volgens de reguliere manier van handelen;
  • Sluit indien nodig een AED aan en volg de instructies.

In specifieke gevallen, nadat de meldkamercentralist beoordeelt dat er geval kan zijn van COVID-19 besmetting, zullen er aangepaste maatregelen volgen. De centralist zal je vragen andere burgerhulpverleners op de hoogte te stellen en het volgende protocol adviseren:

  • Beoordeel ademhaling door alleen te kijken;
  • Dek mond en neus van het slachtoffer af met een (ademend) doek, kledingstuk of mondmasker;
  • Geef geen mond-op-mondbeademing;
  • Geef wel borstcompressies;
  • Sluit wel een AED aan.

Het is in ieder geval belangrijk zo goed mogelijk de (hygiëne)maatregelen van het RIVM na te leven. Voor, na, maar vooral ook tijdens de inzet. Er mogen maximaal 2 hulpverleners (inclusief brandweer/politie) bij een slachtoffer zijn. Anderen staan op minimaal 1,5 meter afstand.

Pocketmasks, Kiss of Life of andere middelen ter bescherming bij mond-op-mond- beademing kun je gebruiken bij normale reanimaties, maar zijn geen geschikte bescherming tegen het virus

Desinfecteer je handen en polsen direct na de reanimatie met water en zeep of met handenalcohol bij een hulpverleningsvoertuig. Krijg je in de dagen of weken na de reanimatie klachten die mogelijk duiden op een COVID-19 besmetting? Volg dan de adviezen van het RIVM. Neem zo nodig telefonisch contact op met je eigen huisarts voor verder overleg.

N.B. Deze richtlijnen zijn een advies. Als jij of een omstander wél mond-op-mondbeademing wil geven bij iemand waarvan je weet dat hij of zij besmet is, mag je zelf deze keuze maken.

Professionele hulpverleners

Ook professionele hulpverlening krijgt adviezen en aangepaste maatregelen mee naar aanleiding van het virus. Wees je er daarom ook van bewust dat het ambulancepersoneel in beschermende kleding naar een reanimatie toe kan komen. Dit is uit voorzorg en betekent niet dat het slachtoffer ook daadwerkelijk besmet is.

HartslagNu

HartslagNu alarmeert weer alle burgerhulpverleners. Wel vragen ze eigen verantwoordelijkheid wanneer je positief getest bent op COVID-19 en/of je je ziek voelt, symptomen hebt of huisgenoten hebt met deze klachten. Ook als je tot een risicogroep behoort wordt er afgeraden om naar een reanimatie te gaan.

Onthoud dat je als burgerhulpverlener nooit verplicht bent om naar een reanimatie te gaan als je je daar niet zeker over voelt.

Meer informatie?

Voor de meest actuele informatie, cijfers en adviezen in het kader van het Coronavirus kun je terecht op de website van het RIVM.

Bekijk ook onze website betreffende onze maatregelen en hervatting van cursusactiviteiten of neem contact met ons op!