Category

Achter de schermen

COVID-19: Update bedrijfsvoering ProFhire

By | Achter de schermen, Algemeen, Cursussen en opleidingen, Nieuws

Het is niemand ontgaan dat de coronacrisis ons allen nog steeds in haar greep houdt. Gisteravond heeft premier Rutte nieuwe maatregelen afgekondigd voor het gehele land. Wij hebben op basis hiervan helaas, in samenspraak met brancheorganisatie NIBHV, moeten besluiten om de cursusactiviteiten tot nader order volledig op te schorten. In ieder geval tot 9 februari 2021. Dit is voor ons ook een harde klap die verregaande gevolgen heeft voor zowel ons als onze klanten en BHV’ers. We willen daarom in de tussentijd ook onze uiterste best doen om jullie waar mogelijk te kunnen blijven ondersteunen in jullie veiligheidsbeleid en een zo veilig mogelijke werkvloer.

Cursussen

Op dit moment vindt er geen doorgang van onze cursusactiviteiten. Wel is het mogelijk alvast een aanmelding te doen voor nieuwe cursussen. We zullen alle cursisten waarvan de reeds geplande cursus geen doorgang kan vinden op de hoogte stellen van deze data, maar het is ook mogelijk een aanvraag te doen om op de wachtlijst te komen, zodat wij via de mail kunnen laten weten welke cursusdata er beschikbaar zijn. Deze aanmelding kan via de mail worden gedaan.

Alleen indien de veiligheid van medewerkers of de continuïteit van de zorg of het bedrijf (denk aan zorginstellingen en bedrijven en organisaties die wel open mogen blijven) in het gedrang komt. Mocht dit het geval zijn gaan wij graag in gesprek over de mogelijkheden.

We hebben in de tussentijd grote stappen gezet wat e-learning betreft. We kunnen dan ook zorgen dat iedereen zo optimaal als mogelijk, binnen de richtlijnen van het RIVM, de kennis op peil kan houden. Wij kunnen de e-learning ook tijdens het stopzetten van de cursusactiviteiten gewoon aan jullie aanbieden, die buiten een positieve toevoeging aan het kennispeil ook als voucher dient voor het afronden van de tweede helft van de cursus. De toegang zal gedurende de gehele tijd dat deze is aangevraagd tot aan het met goed gevolg doorlopen van het praktijkdeel open blijven voor de desbetreffende cursist. De leerstof kan zo altijd worden ingekeken en het examen kan voorafgaand aan de cursus kunnen worden voltooid. Zo hopen wij ook in deze tijd mee te kunnen denken met het behouden van jullie veiligheid, zekerheid en paraatheid in het geval van incidenten. Wij informeren jullie graag over de mogelijkheden!

Uiteraard zijn de cursusdata die wij plannen voor het praktijkdeel onder voorbehoud, er van uitgaande dat de lockdown het gewenste effect heeft en we tegen die tijd weer onze normale bedrijfsprocessen kunnen opstarten.

Certificering

Wij zijn ons sinds het begin van deze crisis al bewust geweest van verlopen certificeringen en zullen deze in overleg met het NIBHV vrijstelling verlenen voor een verlenging van de uiterste cursusdatum. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over de geldigheid van je certificaat als deze tijdens de lockdown verloopt. Indien je ons een mail stuurt via planning@profhire.nl, kunnen wij je op de hoogte houden van de nieuwe cursusdata.

Ingeplande cursussen

De cursisten die ingepland stonden voor een cursus tussen 16 december en 19 januari zullen in deze tijd onbeperkte toegang krijgen tot de e-learning. Zo kunnen zij hun kennis op peil houden totdat er weer cursussen gegeven (kunnen) worden. Het is niet nodig om iedere keer opnieuw het examen af te leggen; De e-learning kan als naslagwerk en digitaal lesboek worden gebruikt. Het examen kan dan, wanneer de nieuwe cursusdatum bekend is, (opnieuw) worden afgelegd als toegangsbewijs voor het praktijkgedeelte.

Andere activiteiten

Het blijft wel mogelijk om alle veiligheidsproducten bij ons te bestellen. Wij kunnen, zo lang de voorraad van onze leveranciers strekt, ook coronaveiligheidsmiddelen leveren. Onze showroom is op dit moment helaas gesloten voor inloop, maar wij kunnen uiteraard wel productinformatie, -beschrijvingen en -foto’s leveren. Ook voor advies zijn wij (en onze videoservers) uiteraard gewoon beschikbaar!

Zodra wij meer informatie hebben over eventuele veranderingen in het beleid of het opstarten van de cursussen zullen wij dit uiteraard zo spoedig mogelijk met jullie communiceren.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er verdere vragen zijn naar aanleiding van deze informatie, staan wij zowel telefonisch als digitaal voor u klaar.

Duurzaam ondernemen met GreenBiz IJmond

By | Achter de schermen, Algemeen, Duurzaam

Eén van de kernwaarden van ProFhire is duurzaam ondernemen. Wij vinden het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen ten opzichte van mens en milieu. Onlangs hebben wij ons dan ook aangesloten bij de vereniging GreenBizIJmond; een samenwerking tussen lokale bedrijven uit de IJmondregio die elkaar helpen bij het verduurzamen van hun bedrijven en bedrijventerreinen.

Gerard van Gelder kreeg de eer geïnterviewd te worden als één van de drie ambassadeurs tijdens de klimaat-weken van de Gemeente Velsen. Bekijk hier het interview op Youtube of hier op de LinkedIn pagina van GreenBizIJmond.

Benieuwd naar wat we zoal nog meer aan verduurzaming doen? Bekijk ook eens deze pagina op onze website, of neem contact met ons op voor meer informatie!

OPROEP: ProFhire doneert veiligheidsbrillen aan ziekenhuis

By | Achter de schermen, Nieuws

De zorg kampt vanwege het coronavirus op dit moment met een ernstig tekort aan mondkapjes, veiligheidsbrillen en handschoenen. Veel ziekenhuizen, maar ook huisartsen hebben inzamelpunten voor deze cruciale beschermingsmiddelen. ProFhire heeft haar voorraad aan veiligheidsbrillen aan het Spaarne Gasthuis gedoneerd. Wij hopen zo een kleine bijdrage te kunnen leveren aan de veiligheid van onze zorgverleners, terwijl zij met hun fantastische inzet ons land draaiend houden.

Wij willen hierbij ook al onze mede-opleiders, verkopers van veiligheidsmiddelen, maar ook particulieren verzoeken om te kijken of zij nog persoonlijke beschermingsmiddelen op voorraad hebben die van belang kunnen zijn voor ziekenhuispersoneel.

In deze ongekende crisissituatie is het één voor allen, en allen voor één. Samen kunnen we de handen in één slaan om de zorgsector te ontlasten en zo deze gezondheidscrisis te doen draaien. Help jij ook mee?

Ook wij hanteren maatregelen vanwege de coronacrisis. Lees hier meer over onze aanpak en de meest recente updates.

COVID-19: Staking van cursusactiviteiten – UPDATE 24 MAART

By | Achter de schermen, Algemeen, Bedrijfshulpverlening, Cursussen en opleidingen, Nieuws

Het coronavirus houdt de gemoederen zeer bezig. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet haar best om de maatregelen zo veel mogelijk te communiceren. Ook wij van ProFhire passen onze bedrijfsvoering aan op deze ontwikkelingen. Op deze pagina kun je de laatste stand van zaken en de meest gestelde vragen vinden betreffende onze bedrijfsvoering in combinatie met de huidige situatie.

Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen voelen wij ons genoodzaakt onze cursusactiviteiten per direct te staken. Dit betekent dat de cursussen in ieder geval tot 1 juni geen doorgang zullen vinden.

Waarom staken jullie de cursusactiviteiten?

Ondanks dat wij (nog) niet gesommeerd zijn om te sluiten, vinden wij het belangrijk om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Op dit moment achten wij het belang van de algemene gezondheid hoogste prioriteit. Om deze reden hebben wij besloten de contactmomenten te onderbreken en willen wij allen vragen om hun verantwoordelijkheid te nemen door sociale isolatie en het in acht nemen en naleven van de afgekondigde voorzorgsmaatregelen. Alleen op deze manier kunnen we deze uitbraak onder controle houden, de besmettingsgraad afremmen en het zorgsysteem ontlasten.

Wat betekent dit voor mijn organisatie/cursisten?

Veiligheidsprocessen binnen een organisatie zijn van vitaal belang. We blijven daarom ook tijdens deze periode gewoon voor jullie beschikbaar voor vragen over veiligheid(sbeleid) binnen de organisatie. Voor de cursisten bieden wij zonder bijkomende kosten een e-learning traject aan gedurende de tot nu toe onbepaald durende tijd van deze maatregelen. Zo kan in ieder geval de theoriekennis op peil worden gehouden en kan praktijkkennis via filmpjes worden opgehaald. Om de cursus uiteindelijk met goed gevolg af te sluiten zal er dan nog een praktijkdeel* volgen. Wanneer er wordt gekozen voor e-learning zal dit deel worden ingepland zodra wij dit weer mogelijk achten.

* Basiscursus: 8 uur / Herhalingscursus: 4 uur

In het geval van bedrijfsspecifieke cursussen is het ook mogelijk om de gehele cursus, inclusief theoriedeel, uit te stellen en zo de gehele cursus te verplaatsen. Open inschrijvingen worden sowieso verplaatst. Dit zal echter pas na verdere afkondigingen van het kabinet kunnen worden ingepland en uitgevoerd. Gezien hier sprake is van een noodmaatregel in combinatie met overmacht zullen wij zorgen dat de geldigheid van de diploma’s en certificering geen gevaar loopt.

Kan ik de inschrijving van mijn cursisten verplaatsen of een nieuwe cursus plannen?

Op dit moment kiezen wij er voor tot nader bericht al onze cursusactiviteiten te staken. Het is zowel voor jullie als voor ons vervelend om in de onzekerheid te zitten, maar helaas is dit de realiteit waar we op dit moment naar moeten handelen. Wij houden nauwlettend de maatschappelijke ontwikkelingen in de gaten en zullen wanneer het kabinet, NIBHV en wijzelf dit weer verantwoord achten, contact opnemen om een nieuwe planning te maken. U hoeft hier niets voor te doen.

Blijft mijn diploma geldig?

ProFhire zorgt er, in overleg met het NIBHV, voor dat we een coulanceregeling treffen betreffende geldigheid van diploma’s en certificering. U hoeft zich hier geen zorgen over te maken.

Gaat mijn cursus na 6 april nog wel door?

Deze maatregelen houden in ieder geval stand zo lang de landelijke maatregelen vanuit de politiek zijn afgekondigd. Voorlopig in ieder geval tot en met 1 juni 2020. Wij kunnen helaas geen voorspellingen doen over het verloop na deze tijd, maar beloven dat wij nieuws en ontwikkelingen zo snel mogelijk en zo duidelijk mogelijk met onze relaties communiceren.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog vragen hebben betreffende bovenstaande mededeling, kunt u ons bereiken via info@profhire.nl of telefonisch via 023-53 94 755.

ProFhire verzorgt voor vijfde jaar op rij brandveiligheidsinstructie bij ROC Hoofddorp

By | Achter de schermen, Brand en ontruiming

Ook dit jaar was ProFhire er weer bij om een brandveiligheidsinstructie te verzorgen voor het ROC in Hoofddorp. Door middel van een presentatie met praktische kennis en informatie hebben we een honderdzestig-tal leerlingen van afdeling Vliegtuigtechniek mogen voorbereiden op het ontstaan van brand, het gebruik van verschillende soorten blussers en hoe op een veilige manier een kleine brand kan worden bestreden.

De zeven enthousiaste groepen hebben de instructie allen met goed gevolg afgesloten met een aantal toegepaste praktijkoefeningen. Wij kijken terug op een geslaagde en leerzame week!

ProFhire demonstreert blusmiddelen voor open dag Brandweer Oegstgeest

By | Achter de schermen, Brand en ontruiming, Evenementen

Onlangs bestond Brandweer Oegstgeest 300 jaar. Reden voor een feestje, en dus een open dag! ProFhire werd uitgenodigd om de brandweer te ondersteunen bij het verzorgen van een demonstratie van blusmiddelen, verschillende soorten branden en gasexplosies tijdens de open dag.

Op de open dag, die afgelopen zaterdag plaatsvond was van alles te beleven. Er waren onder andere verschillende hulpverleningsdemonstraties, maar ook leuke spelletjes voor de jeugd en imposante oude brandweervoertuigen.  Er kon met de brandweerduikers mee worden gekeken in een onderwatercontainer, vond een demonstratie van hulpverlening bij een verkeersongeval plaats en er kon natuurlijk een beginnend brandje worden geblust!

ProFhire bij de open dag Brandweer Oegstgeest

ProFhire sponsort dronerace Ichthus Lyceum

By | Achter de schermen, Algemeen, Evenementen

Op donderdag 13 juni vond er een dronerace plaats bij het Ichthus Lyceum in Driehuis. Wij mochten één van de drie obstakels sponsoren, waar de drones tijdens hun ronde doorheen zijn gesjeesd.

Helaas was team ProFhire net niet snel genoeg om de eerste prijs voor snelheid in de wacht te slepen, maar hebben wél de prijs voor meest spectaculaire ontwerp in ontvangst mogen nemen!

ProFhire bij Roparun 2019

By | Achter de schermen, Evenementen

Van 8 tot en met 20 juni werd de jaarlijkse Roparun weer gehouden. Een estafetteloop van meer dan vijfhonderd kilometer waarbij geld wordt opgehaald voor het goede doel.

De Roparun heeft zich dit jaar voor de 27e keer ingezet voor de strijd tegen kanker. Samen met FireWare en JE-BHV is ProFhire afgereisd naar Zele om de brandweer Zele te ondersteunen bij de opbouw van de doorgang voor Roparun 2019. Inclusief gigantische tweekoppige draak.

De gemeente Zele heeft al tien keer de prijs voor beste doorgang in de wacht gesleept. Het is nog even spannend of dat dit jaar ook weer het geval is. Met deze geldprijs kan de gemeente zich op schaalniveau inzetten voor bijvoorbeeld zorgmiddelen en hulpmiddelen binnen de zorg.

ProFhire doneert fruitbomen!

By | Achter de schermen, Algemeen

Leuk nieuws van ProFhire! Wij gaan, samen met jullie, een nieuw goed doel steunen.

Bij elke bestelling boven de €1.000,- doneren wij vanaf heden een fruitboom aan gemarginaliseerde gemeenschappen in ontwikkelingslanden via stichting Plenty Food. Deze stichting zet zich in voor duurzame ontwikkelingshulp en heeft verschillende projecten binnen verschillende gemeenschappen lopen. De stichting, net als wij gevestigd in Velserbroek, zorgt dat met haar projecten het natuurlijke evenwicht van de leefomgeving wordt bewaakt. Ze zorgen er voor dat er niet alleen voedsel, maar ook kennis en middelen worden gedoneerd om te zorgen voor een efficiënte voedselproductie met zo maximaal mogelijke waarde voor de gemeenschap en een zo min mogelijke impact op het milieu.

Bij elke bestelling die op of boven een totaalbedrag van €1.000,- uit komt, doneren wij een fruitboom; Dit kost u verder niets extra’s.
De actie is ook geldig in combinatie met prijsaanbiedingen. U krijgt van ons een digitaal certificaat toegestuurd; Zo kunt u zien waar de donatie is gebleven en natuurlijk trots uw bijdrage bekend maken. Alle veiligheidsproducten uit ons assortiment vallen onder deze nieuwe actie. De actie zal worden opgenomen in onze verkoopvoorwaarden en kent geen tijdslimiet.

Even voorstellen: Onze nieuwe medewerker!

By | Achter de schermen

Wellicht heeft u hem al ontmoet, maar sinds een tijdje geleden hebben wij een nieuwe medewerker in het team van ProFhire: Fred. Fred komt ons bijstaan op allerlei taakvlakken, onder andere in het kader van ondersteunende taken op huishoudelijk gebied (denk aan: afwassen, drankjes verzorgen), maar zal ook als praktijkondersteuner optreden tijdens de lessen Eerste Hulp en Levensreddend Handelen. Vandaag zouden wij Fred graag aan u willen voorstellen!

Read More