COVID-19: Bedrijfsvoering ProFhire

De coronacrisis heeft de wereld al geruime tijd in haar greep. Wij hebben ons hierdoor genoodzaakt gevoeld om onze cursusactiviteiten te staken. In overleg met de landelijke politiek en het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening is er een protocol opgesteld om de cursusactiviteiten op korte termijn, met gepaste maatregelen, toch weer te kunnen hervatten.

Er kunnen weer cursussen worden ingepland om de kennis, vaardigheden en certificering van uw BHV-ers op peil te houden. Wij gaan dit in een andere vorm en met extra maatregelen aanbieden, om het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden en toch uw kritieke bedrijfsveiligheid te kunnen waarborgen. Dit gaan wij als volgt doen:

Verkorte contactduur

Het contact tussen de cursusdeelnemers willen wij zo veel mogelijk minimaliseren. Dit betekent dat wij de normale cursusduur halveren en er gebruik wordt gemaakt van een e-learningplatform. Hierbij kunnen de cursisten via onze digitale modules de theoretische kennis opdoen om, na het slagen voor het digitale examen, een toegangsbewijs te verdienen voor de praktijkcursus. Hierbij zullen alle praktijkhandelingen aan bod komen waar er ruimte zal zijn om individueel te oefenen.

Afstand

Tijdens de cursus dient te allen tijde een afstand van 1,5 meter tot anderen te worden gehouden. Wij zullen dit faciliteren door middel van een aangegeven route, eigen materialen en met vloertape aangegeven werkstations. Om deze reden hanteren wij op dit moment een maximum van 6 cursisten per cursus.

Waar cursisten voorheen op elkaar de verbandtechnieken konden oefenen en met een tussentijds gedesinfecteerde beademingspop in groepjes uiteen werden gezet, zullen wij ook in deze handelingen afstand van jullie vragen. Dit betekent dat iedere cursist toegang krijgt tot een eigen set aan oefenmaterialen, waarmee de beademing kan worden beoefend. Tussen de docent en de cursisten hebben wij een doorzichtig scherm opgehangen.

Materialen

Alle materialen zullen voor en na gebruik worden gedesinfecteerd. Wij hebben voldoende blusjassen beschikbaar en zullen deze na iedere cursus drie dagen in quarantaine plaatsen. Pas hierna zullen zij weer worden vrijgegeven voor de volgende groep. Blustechnieken worden geoefend met meerdere blusbakken op een afstand van minimaal 1,5 meter. Er zullen tijdelijk geen LOTUS demonstraties worden gegeven.

Tijdens de praktijkhandelingen zullen wij Nitril (wegwerp)handschoenen verstrekken. Om uw en onze veiligheid te waarborgen zijn mondkapjes verplicht tijdens de les, met uitzondering van het (achter het eigen werkstation) nuttigen van eventuele lunch en het oefenen tijdens het beademen. U mag een eigen meegebracht mondkapje opzetten, maar wij kunnen ook voorafgaand aan de les een wegwerpmondkapje verstrekken.

Externe locaties

Ook cursussen op eigen bedrijfslocaties kunnen wij weer faciliteren. Wij maken hiervoor gebruik van bovenstaande maatregelen inclusief een intakevragenlijst voorafgaand aan de cursus en checklist welke tijdens de cursus wordt gebruikt. Hiermee waarborgen wij de veiligheid van de cursisten, maar ook van onze docenten.

Certificering

Vanwege de coronacrisis hebben wij een versoepeling van uw certificering. Op dit moment zullen wij dan ook later dan u van ons gewend bent de uitnodiging versturen om uw cursus in te plannen. Dit vanwege de inhaalslag met reeds verlopen diploma’s die wij zo spoedig mogelijk opnieuw willen certificeren. Mocht u toch graag uw cursus reeds in willen plannen met op korte termijn verlopen certificering, staat het u uiteraard vrij om zelf contact met ons op te nemen voor het inplannen van een cursus. Op dit moment zullen wij er voor zorgen dat er vanuit ProFhire zo spoedig mogelijk contact wordt opgenomen met een ieder wiens cursus vanwege deze crisis is afgezegd.

Mocht u verder nog vragen hebben over onze bedrijfsvoering, maatregelen of andere zaken tijdens deze crisis, zijn wij iedere werkdag telefonisch en digitaal bereikbaar voor vragen!