Skip to main content

Inspectie SZW roept bedrijven op meer te investeren in veiligheidscultuur

By 4 maart 2019Algemeen, Nieuws

Uit een onderzoek van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gebleken dat in 2018 het aantal arbeidsongevallen met 4% is gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor.

De meeste van deze ongevallen vinden plaats in de sectoren bouw, (groot)handel en industrie & vervoer en opslag. Ook kleinere bedrijven (<10 werknemers) en jongeren tussen de 15 en de 24 jaar maken relatief vaker deel uit van arbeidsongevallen.

De meest voorkomende ongevallen zijn het vallen van hoogte, geraakt worden door bewegende delen van een machine, geraakt worden door vallende objecten en aanrijdingen.

 Door steeds meer behoefte aan effici├źntie en sneller en gerichter werken, wil de werkvloer zich nog wel eens omtoveren tot ware gevarenbron. Ook kan de snelheid zorgen voor meer ongevallen.

Uiteraard is het de bedoeling dat iedereen die ’s ochtends naar zijn werk gaat, ’s avonds ongeschonden weer thuis komt. De inspectie SZW roept daarom ook op om meer werk te maken van veilige arbeidsmiddelen, veiligheidsprocedures en een positieve veiligheidscultuur. “Bedrijven zouden ervan doordrongen moeten zijn dat veiligheid en gezondheid bij het werk staat of valt met de cultuur in het bedrijf”, aldus inspecteur-generaal Marc Kuipers.

De Inspectie SZW controleert of er regels zijn overtreden en of en hoe een ongeval voorkomen had kunnen worden. De Inspectie is op dit moment bezig met het uitbreiden van haar aantal medewerkers, om deze tijdrovende klus nauwgezet te kunnen uitvoeren. Ook bekijken ze de mogelijkheid om bedrijven zelf een verbeterplan aan te laten dragen waarin goede preventieve middelen staan.

ProFhire kan u helpen met allerlei veiligheidsmiddelen, advies, het opstellen van plannen of het geven van voorlichting. In het onverhoopte geval dat er ondanks alle maatregelen toch een bedrijfsongeval plaatsvind, zijn wij ook beschikbaar voor professionele bedrijfsopvang of een interne workshop opvang en nazorg.

Bron: Inspectie SZW