Skip to main content

Trendanalyse woningbranden over de afgelopen 10 jaar

By 14 september 2018Brand en ontruiming, Nieuws

Het Instituut voor Fysieke Veiligheid heeft een trendanalyse uitgebracht betreffende woningbranden over de afgelopen tien jaar. De meest opmerkelijke resultaten hebben wij voor jullie op een rij gezet.

Ouderen

De afgelopen tien jaar zijn er 311 mensen omgekomen bij 287 woningbranden. Naar onderzoek blijkt dat het grootste aandeel aan doden bij woningbranden ouderen zijn. Van alle fatale mannelijke slachtoffers is één derde vijfenzestig plus en van alle fatale vrouwelijke slachtoffers heeft ruim de helft deze leeftijd bereikt of gepasseerd.
Dit is vooral uitzonderlijk, omdat 17% van de mannelijke Nederlandse bevolking en 20% van de vrouwelijke Nederlandse bevolking een vijfenzestigplusser is. Ook is bijna de helft van de slachtoffers beperkt of niet zelfredzaam.

Menselijke oorzaak

Ook blijkt dat de invoering van de zelfdovende sigaret niets heeft gedaan om de cijfers voor branden veroorzaakt door roken te drukken. De belangrijkste brandoorzaak blijft nog steeds roken waardoor een meubelstuk vlam vat (26%). Zestig procent van de fatale woningbranden wordt veroorzaakt door menselijk handelen. Onder andere brand ontstaan door onvoorzichtigheid bij koken (15%) en onvoorzichtigheid in omgang met open vuur (10%).

Preventie

Lector Brandpreventie René Hagen concludeert dat alleen rookmelders niet voldoende effectief zijn voor minder zelfredzame personen. Een sprinkler kan dan een goede aanvulling zijn. Ook wordt er al langer gepleit voor gebruik van minder brandbaar kunststofschuim in meubilair en matrassen, om brand door roken te kunnen terugdringen. Ook blijft het advies om binnendeuren te sluiten voor het slapengaan. Dit zorgt er voor dat de verspreiding van het grootste gevaar bij brand; Giftige rook, wordt beperkt. Hierdoor hebben mensen meer tijd en kans om veilig te vluchten.

Meer informatie? Download hier de infographic van de brandweeracademie.

Bron: IFV