Skip to main content

Nationale Gedichtendag

By 31 januari 2019Achter de schermen

Vandaag, 31 januari, is het Nationale Gedichtendag. Wij wensen met dit mooie gedicht van Rutger Kopland al onze relaties een mooie, poëtische dag toe vandaag.

Enkele andere overwegingen

Hoe zal ik dit uitleggen, dit waarom
wat wij vinden niet is
wat wij zoeken?

Laten we de tijd laten gaan
waarheen hij wil,

en zie dan hoe weiden hun vee vinden,
wouden hun wild, luchten hun vogels,
uitzichten onze ogen

en ach, hoe eenvoud zijn raadsel vindt.

Zo andersom is alles, misschien.
Ik zal dit uitleggen.

Rutger Kopland (1934)

Uit: Verzamelde gedichten, G.A. van Oorschot, Amsterdam 2006
Oorspronkelijk in Tot het ons loslaat, G.A. van Oorschot, Amsterdam 1997