Skip to main content

Reanimatie en AED

Reanimeren is het kunstmatig overnemen van de ademhaling en de bloedsomloop in het geval van een hartstilstand. Fibrilleren is door middel van een stroomstoot het normale hartritme terughalen.

Cursus Automatische Externe Defibrillator (AED)

Onderzoek heeft uitgewezen dat als er binnen vijf minuten na een circulatiestilstand gedefibrilleerd wordt de slagingskans circa 70% is. De AED is een speciaal voor leken ontwikkelde ‘elektronische hulpverlener’ die hartritmestoornissen herkent en vervolgens de juiste therapieaanwijzingen geeft.

Het doel van deze training is om cursisten met kennis van reanimatie leren om te gaan met de AED. Zo kunnen wij binnen de Eerste Hulp/BHV-organisatie van uw bedrijf de AED integreren.

Cursusinhoud

Deze cursus bestaat uit de competentietoets basale reanimatie en de les in het gebruik van de AED. De opleiding en examen staan onder auspiciën van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en worden afgenomen door een Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) bevoegde docent.

De opleiding

Deze opleiding is alleen bestemd voor gediplomeerde BHV/EHBO–ers mét een geldig reanimatiediploma. Deze cursus duurt één dagdeel (4 uur) en wordt gegeven conform de richtlijnen van de NRR en het NIBHV. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij in een normale fysieke en psychische conditie verkeert om de praktische vaardigheden te kunnen uitvoeren.  Om didactische redenen is het minimumaantal cursisten 8 en het maximumaantal 12.

Bij goed gevolg ontvangen de deelnemers een ProFhire-certificaat of een NIBHV-gecertificeerd certificaat.

Cursus reanimatie en gebruik AED

Gemiddeld 70% van de hartstilstanden vinden thuis plaats. De rest is op straat, in een openbaar gebouw of tijdens sport of ontspanning ergens anders.

Deze cursus is voor iedereen die wil leren hoe te handelen in het geval van een hartstilstand. Hierbij krijg je eerst les in de technieken van reanimatie, om daarna te verdiepen met het gebruik van de AED.

Wij faciliteren vanaf zes cursisten ook cursussen op locatie.

Cursusinhoud

  • Hoe een hartstilstand te herkennen
  • Verschil hartstilstand tussen vrouwen en mannen
  • Hoe te handelen bij een hartstilstand
  • Theorie hoe te reanimeren
  • Praktijkoefening reanimeren met verscheidene oefenpoppen
  • Theorie en praktijk gebruik AED
  • Praktijkoefening AED met verscheidene oefenpoppen

De opleiding

Deze opleiding duurt 4 uur en heeft een geldigheid van een jaar. De cursus wordt gegeven volgens de richtlijnen van het NIBHV en de NRR.

Om de kennis, vaardigheden en certificering op peil te houden is herhaling vereist. Een herhalingscursus duurt 2 uur. Wij zullen onze contacten jaarlijks informeren over het tijdstip van herhaling voor de betreffende cursisten.

Het examen bestaat uit een praktijkoefening reanimatie. Kandidaten ontvangen naar wens een ProFhire-certificaat, of NIBHV-gecertificeerd certificaat.