Reanimatie en AED

Met een reanimatie of AED cursus op onze trainingslocatie nabij Amsterdam biedt u uw werknemers de handvaten die zij nodig hebben in een noodsituatie. ProFhire vertelt u graag meer over de opties die u bij ons heeft en wat u van ons mag verwachten. Zo is reanimeren het kunstmatig overnemen van de ademhaling en de bloedsomloop in het geval van een hartstilstand. Fibrilleren is door middel van een stroomstoot het normale hartritme terughalen. Boek een cursus voor uw medewerkers via info@profhire.nl of op 023 539 47 55.

Cursus Automatische Externe Defibrillator (AED) in regio Amsterdam

Onderzoek heeft uitgewezen dat, als er binnen vijf minuten na een circulatiestilstand gedefibrilleerd wordt, de slagingskans circa 70% is. De AED is een speciaal voor leken ontwikkelde ‘elektronische hulpverlener’ die hartritmestoornissen herkent en vervolgens de juiste therapieaanwijzingen geeft.

Het doel van deze training op onze locatie nabij Amsterdam is om cursisten met kennis van reanimatie leren om te gaan met de AED. Zo integreren wij binnen de Eerste Hulp/bhv-organisatie de AED.

Cursusinhoud

Deze cursus bestaat bij ons bedrijf uit regio Amsterdam uit de competentietoets basale reanimatie en de training in het gebruik van de AED. De opleiding en het examen staan onder auspiciën van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en worden afgenomen door een Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)-bevoegde docent.

De opleiding

Deze opleiding is alleen bestemd voor gediplomeerde bhv’ers en EHBO’ers mét een geldig reanimatiediploma. Deze cursus duurt één dagdeel (4 uur) en wordt gegeven conform de richtlijnen van de NRR en het NIBHV. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij of zij in een normale fysieke en psychische conditie verkeert om de praktische vaardigheden te kunnen uitvoeren. Om didactische redenen is het minimumaantal cursisten 8 en het maximumaantal 12.

Bij goed gevolg ontvangen de deelnemers een ProFhire-certificaat of een NIBHV-gecertificeerd certificaat.

Cursus reanimatie en gebruik AED

Gemiddeld 70% van de hartstilstanden vinden thuis plaats. De rest is op straat, in een openbaar gebouw of tijdens sport of ontspanning ergens anders.

Deze cursus is voor iedereen die wil leren hoe te handelen in het geval van een hartstilstand. Hierbij krijgt u eerst les in de technieken van reanimatie, om daarna te verdiepen met het gebruik van de AED.

Wij faciliteren vanaf zes cursisten ook cursussen op locatie.

Cursusinhoud

  • Hoe een hartstilstand te herkennen
  • Verschil hartstilstand tussen vrouwen en mannen
  • Hoe te handelen bij een hartstilstand
  • Theorie hoe te reanimeren
  • Praktijkoefening reanimeren met verscheidene oefenpoppen
  • Theorie en praktijk gebruik AED
  • Praktijkoefening AED met verscheidene oefenpoppen

De opleiding

Deze opleiding duurt 4 uur en heeft een geldigheid van een jaar. De cursus reanimatie en AED wordt op onze eigen trainingslocatie in Velserbroek en elders in regio Amsterdam gegeven volgens de richtlijnen van het NIBHV en de NRR.

Om de kennis, vaardigheden en certificering op peil te houden is herhaling vereist. Een herhalingscursus duurt 2 uur. Wij zullen u jaarlijks informeren over het tijdstip van herhaling voor de betreffende cursisten.

Het examen bestaat uit een praktijkoefening reanimatie. Kandidaten ontvangen naar wens een ProFhire-certificaat, of NIBHV-gecertificeerd certificaat. Wilt u meer weten over deze opleiding? Neem dan contact met ons op.