Skip to main content

Inspectie SZW: Meer inzetten op bewustwording voor veiligheid in bedrijven

By 29 november 2018Algemeen, Nieuws

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nieuw Jaarplan voor 2019 alsmede een Meerjarenplan voor 2019-2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit plan komt naar voren dat zowel werkgevers als werknemers zich meer bewust moeten worden van het belang van veiligheid in hun bedrijf.

De inspectiedienst zal €50.000.000,- extra budget krijgen om meer inspecteurs en rechercheurs te werven voor onder andere arbeidsveiligheid, -ongevallen, procesveiligheid en de bestrijding van blootstellingsrisico aan gevaarlijke stoffen bij Brzo-bedrijven (Besluit risico’s zware ongevallen).

Het Meerjarenplan geeft meer aandacht aan de veiligheidsbeleving door burgers. De inspectie zal dan ook extra letten op de belangrijkste risico’s in het perspectief van de burger. Het plan is gebaseerd op een verbeterde objectieve risico- en omgevingsanalyse. De meeste capaciteit en middelen zullen worden ingezet op de meest risicovolle situaties en bedrijven.

Bron: Sdu HSE